stromy, brečtan, imelo stromy, brečtan, imelo stromy, brečtan, imelo
stromy, brečtan, imelo stromy, brečtan, imelostromy, brečtan, imelo
stromy, brečtan, imelo
stromy, brečtan, imelo

Brečtan

V prvom rade treba povedať, že brečtan nie je parazit. Konkurencia pre strom v rámci prístupnosti vody je ale zohľadniteľná. Takisto stromy s peknou kôrou je škoda nechať zarásť brečtanom. Na druhej strane je brečtan stálezený, čo má estetický význam najmä v zime. Medzi kmeňom a brečtanom sa za roky vytvorí mikroklíma. Chladí kmeň v lete, zahrieva v zime. Príbytok v ňom nájdu mnohé živočíchy. Z ekologického hľadiska je brečtan cenný. Nakoľko ale brečtan rastie rýchlejšie ako strom, môže ho prerásť, zatieniť postupne všetku asimilačnú plochu a tým strom usmrtiť. Preto je dôležité držať brečtan pod kontrolou, nenechať ho prerásť listy nesúce konáre. Jednorázové, celkové odstránenie silného brečtanového porastu zo stromu môže viesť k teplotnému šoku stromu a škodám na kambiu, čo sa môže odzrkadliť na vitalite stromu, prípadne na jeho skone. Ak už je brečtan na strome, treba ho mať pod kontrolou, ale z vrchu, nie zo spodu.

Imelo

Imelo (viscum album) a imelovec (loranthus europaeus) sú poloparazity odoberajúce stromu vodu a v nej rozpustené živiny. Strom oslabujú a pri silnom napadnutí môžu viesť až k jeho úhynu. Treba ich odstrániť včas, aby sa lepkavé plody postupne nerozniesli po celom strome a okolí. Odstránenie napadnutia môže byť problematické, nakoľko imelo tvorí v dreve stromu sacie korene siahajúce prípadne až 1m od samotnej rastliny. V prípade krátkych internódií je možné rezať až po zdravé drevo. V opačnom prípade ( napr. : topole, javor strieborný... ) nie je jeho odstránenie vždy možné bez zásadnejších zásahov do koruny stromu. V takomto prípade sa odporúča zrezať len samotné rastliny a miesto napadnutia + - 50cm obmotať čiernou fóliou, čo zabráni imelu asimilovať.

stromy, brečtan, imelo stromy, brečtan, imelo
stromy, brečtan, imelo stromy, brečtan, imelo
stromy, brečtan, imelo stromy, brečtan, imelo
stromy, brečtan, imelo stromy, brečtan, imelo stromy, brečtan, imelo
stromy, brečtan, imelo
stromy, brečtan, imelo stromy, brečtan, imelo
stromy, brečtan, imelo
stromy, brečtan, imelo
stromy, brečtan, imelo
stromy, brečtan, imelo