Drevorozkladné huby

Drevorozkladné huby zásadne ovplyvňujú statiku stromu a jeho prevádzkovú bezpečnosť. Aby sa predišlo veľkým škodám na majetku, či újmam na zdraví, je potrebné napadnutý strom v pravidelných intervaloch kontrolovať. Určenie zostatkovej hrúbky zdravého dreva – resistograf, ťahové skúšky, istenie koruny, redukcia koruny atď, sú pri pokročilom štádiu infekcie drevorozkladnou hubou často nevyhnutné opatrenia – zákroky, pre zachovanie stromu, alebo zabezpečenie jeho prevádzkovej bezpečnosti. Hniloby sa nevyfrézovávajú, nevyškrabujú, vodné tašky sa neodvodňujú a vôbec akákoľvek drevodeštrukčná technológia je neetická a nemá dlhodobo požadovaný efekt, čiže zabránenie ďalšieho šírenia infekcie, či jej vyliečenie. Pozri „Takto nie...“ – Chirurgia.