istenie koruny stromu istenie koruny stromu istenie koruny stromu
istenie koruny stromu istenie koruny stromuistenie koruny stromu
istenie koruny stromu
istenie koruny stromu

Istenie koruny

Istenie korún slúži zabráneniu rozlomenia problematických V-rozkonárení, isteniu jednotlivých partií koruny či jednotlivých konárov stromu pred rozlomením či odlomením a tým zabezpečeniu bezpečnosti stromu. V prípade zlyhania a zlomu jednotlivých konárov, či častí koruny, istenie koruny znižuje až minimalizuje následné škody, či zranenia. Montáž istenia koruny sa musí spraviť tak, aby odrezávalo výkyvové maximá pri silnom nárazovom vetre. Aby sa predišlo prílišnému rastu – predlžovaniu konárov, a aby nebola obmedzená tvorba reakčného dreva, musí istenie dovoľovať dostatočný voľný pohyb koruny, laná nesmú byť napnuté. Pevná väzba, prípadne spolu s dynamickou sa odporúča len v kritických prípadoch. V žiadnom prípade sa do stromu nič nevrtá – pozri „Takto nie...“ – Chirurgia. Používané systémy strom šetria, drevo nepoškodzujú. Popruhový istiaci systém je systém z popruhov-opaskov, ktoré sa upevnia okolo istených konárov. Spájajú sa dynamickými dutými lanami. Istené konáre nesmú poškodzovať. Kontrola takýchto istení sa odporúča 1 krát za rok, dva. Napriek UV stabilite použitých materiálov je potrebné takéto istenie každé 3,4 roky vymeniť.

Opatrenia zvyšujúce bezpečnosť stromu

Pre optimálny život produkujú stromy s čo najmenej drevom čo najviac listovej masy, ktorú musia umiestniť na svetle. Tomu je prispôsobená zo statických dôvodov stavba stromu a jeho dreva, ktorá sa optimuje ešte daným podmienkam na stanovisku. Každé oslabenie, napr. škodami na dreve, v koreňovej sústave, zmenami v pôde či v okolí stromu môže strom v jeho bezpečnosti ovplyvniť – ohroziť. Za prevádzkovú bezpečnosť je zodpovedný vždy majiteľ stromu. Staticky ohrozeným stromom vieme pomôcť :

• redukciou koruny, presvetlením koruny
• istením koruny, stabilizáciou koruny
• ukotvením stromu, podperami stromu, podperami konárov
• ...

istenie koruny stromu istenie koruny stromu
istenie koruny stromu istenie koruny stromu
istenie koruny stromu istenie koruny stromu
istenie koruny stromu istenie koruny stromu istenie koruny stromu
istenie koruny stromu
istenie koruny stromu istenie koruny stromu
istenie koruny stromu
istenie koruny stromu
istenie koruny stromu
istenie koruny stromu