ošetrenie koruny ošetrenie koruny ošetrenie koruny
ošetrenie koruny ošetrenie korunyošetrenie koruny
ošetrenie koruny
ošetrenie koruny

Ošetrenie stromu

Zákroky na strome a jeho okolí pre udržanie, zlepšenie prípadne znovunastolenie vitality a bezpečnosti stromu. Potrebné ošetrenie sa má spraviť bezodkladne, aby boli rezné rany čo najmenšie. Tým sa zabráni následným škodám a infekciám i ďaľším rezom. Starým stromom by sa mali uštedrovať rezy do živého len v opodstatnených a odôvodnených prípadoch. Stromu typický habitus sa musí zachovať.

Ošetrenie koruny

Odstránenie mŕtvych, chorých, poškodených, krížiacich sa konárov, predídenie vývojovým chýbám rezom prevažne v oblasti tenkých a slabých konárov, podľa potreby odstránenie kýpťov..

Ošetrenie sekundárnej koruny

Bohužial sa stále nájdu „odborníci“, ktorí pod názvom „hlavový rez“ bezohladne odstránia stromu väčšinu koruny a myslia si, že je to tak správne, že sa tým strom zmladí. V Menu „Takto nie...“ je veľa obrázkov hovoriacich za seba. Každý takýto zákrok je začiatkom konca. Ošetrenie koruny vzniknutej po takomto reze je vždy komplikované a prípad od prípadu individuálne. Strom od stromu treba zvážiť rentabilnosť takéhoto ošetrenia. V mnohých prípadoch je výrub s následnou výsadbou vhodného druhu mnohokrát lepšia alternatíva k zmrzačenému stromu, ktorému treba venovať veľa starostlivosti. Ak to sekundárna koruna umožňuje, je potrebné jednotlivé výhony skrátiť na ťažne. Pozri „Redukcia koruny“. Následne je potrebná pravidelná kontrola a starostlivosť. .

ošetrenie koruny ošetrenie koruny
ošetrenie koruny ošetrenie koruny
ošetrenie koruny ošetrenie koruny
ošetrenie koruny ošetrenie koruny ošetrenie koruny
ošetrenie koruny
ošetrenie koruny ošetrenie koruny
ošetrenie koruny
ošetrenie koruny
ošetrenie koruny
ošetrenie koruny