Rez ovocných stromov

Dôvody, pre ktoré sa robí rez ovocných stromov :

- Zvýšenie úrody alebo jej stabilizácia na kvalitatívne vysokej úrovni. Kvantitatívnej úrode s veľa malými plodmi sa predchádza systematickým zmladzovaním rodivého dreva.

- Predchádzanie vývojovým chybám, alebo ich včasná korekcia. Následné zníženie rizika zlomu častí koruny

- Mechanický boj proti niektorým škodcom. - Zníženie rizika alternancie

- Minimálizácia podielu mŕtvych konárov v korune stromu, čo prispieva k jeho zdravotnej kondícii. O príbytok tým ale prichádzajú mnohé stvorenia...

„ Môj strom nikto nikdy nestrihal a predsa rodí dobre.“ To je ten najlepší prípad a netreba na ňom nič meniť.