redukcia koruny stromu redukcia koruny stromu redukcia koruny stromu
redukcia koruny stromu redukcia koruny stromuredukcia koruny stromu
redukcia koruny stromu
redukcia koruny stromu

Redukcia koruny

Na vyrovnanie strát v koreňovom systéme, alebo z iných relevantných dôvodov sa redukuje koruna stromu v jeho výške a/alebo šírke pre zabezpečenie bezpečnosti stromu, prípadne pre prispôsobenie zmeneným podmienkam na stanovisku stromu. Zostávajúca koruna musí zodpovedať stromu typickému habitusu, prípadne sa musí vedieť do danej formy znovu vyvinúť. Rozsah redukcie je závislý od druhu stromu a habitusu.

Presvetlenie koruny

Presvetlenie koruny odňatím zdravých, prevažne tenkých a slabých konárov, takisto odstránenie nadbytočných výhonov, napr. pre vyváženie koruny oproti stratám v koreňovej sústave, pre lepšiu aerodynamiku, či pre redukciu zatienenia. Citlivá záležitosť. Vitálny strom reaguje na presvetlenie väčšinou opätovným, prípadne ešte intenzívnejším rašením z okolia rezov zo spiacich pukov. Potrebná je následná kontrola a starostlivosť. Presvetlenie sa doporučuje len v odôvodnených prípadoch.

Zabezpečenie potrebného voľného priestoru pod stromom.

Opatrenia zabezpečujúce potrebný voľný priestor pod korunou stromu. Nad chodníkom je to 2,5m , nad cestou 4,5m. Rezy sa musia vykonať v rámci výchovného rezu a starostlivosti o mladý strom. Zanedbanie tohto vedie k poškodeniu stromu autami či chodcami, k poškodeniu áut stromom, k úrazom.

redukcia koruny stromu redukcia koruny stromu
redukcia koruny stromu redukcia koruny stromu
redukcia koruny stromu redukcia koruny stromu
redukcia koruny stromu redukcia koruny stromu redukcia koruny stromu
redukcia koruny stromu
redukcia koruny stromu redukcia koruny stromu
redukcia koruny stromu
redukcia koruny stromu
redukcia koruny stromu
redukcia koruny stromu