Boj proti škodcom stromu Boj proti škodcom stromu Boj proti škodcom stromu
Boj proti škodcom stromu Boj proti škodcom stromuBoj proti škodcom stromu
Boj proti škodcom stromu
Boj proti škodcom stromu

Boj proti škodcom

Napadnuté bývajú prevažne oslabené, alebo poranené stromy. Najúčinnejší boj proti škodcom je prevencia. Myslia sa tým preventívne opatrenia zabraňujúce biotické napadnutie. Rastlinné : drevorozkladné huby, imelo ... Živočíšne : vošky, chrobáky, ich vývojové štádiá... Preventívny boj proti škodcom znamená podporovať stromy v ich vitalite, zabraňovať poraneniam, prípadne ich okamžité ošetrenie. Priamy boj proti škodcom nasadzuje prevažne chemické prostriedky ( postrek, zálievka), ale aj biologické a mechanické ( nasadenie antagonizmov, zber škodcov, prípadne odstránenie napadnutých častí stromu). V niektorých prípadoch je dokonca nutná karanténa : erwinia amylovora, anoplophora glabripennis...

Boj proti škodcom stromu Boj proti škodcom stromu
Boj proti škodcom stromu Boj proti škodcom stromu
Boj proti škodcom stromu Boj proti škodcom stromu
Boj proti škodcom stromu Boj proti škodcom stromu Boj proti škodcom stromu
Boj proti škodcom stromu
Boj proti škodcom stromu Boj proti škodcom stromu
Boj proti škodcom stromu
Boj proti škodcom stromu
Boj proti škodcom stromu
Boj proti škodcom stromu