Prípravky na ošetrenie rezných rán

Rezné rany môžu byť ošetrené prípravkami na to určenými, ak zabránia vniku patogénov, zároveň chránia ranu pre vysúšaním a pokiaľ možno podporujú rast kalusu. Rôzne náterové hmoty na drevo nie sú prípravkami na to určenými a nesmú sa používať na živých rastlinách.

Chirurgické zákroky

Chirurgické zákroky na strome sú operatívne zásahy do chorého či poškodeného dreva stromu. Z pravidla ide o ošetrenie čerstvých rán napr. následkov po autonehode či po veternej smršti, kedy býva často poškodená, natrhnutá či odlúpená kôra stromu. Jadrové hniloby, ošetrenie starých rán, spáleniny, nekrózy, úpal a pod. sú škody na strome, koré nevieme priamo vyliečiť. Akonáhle je raz na strome niečo mŕtve, už nikdy to neožije. Ak je raz bunka napadnutá drevorozkladnou hubou, už nikdy sa z toho nedostane. Jediné čo strom vie, je produkcia nových zdravých buniek v okolí infekcie. Ak je raz niečo duté, nikdy sa nevyplní. Chirurgické ozdravovanie stromov je zavádzajúci pojem, ktorý z odborného hľadiska nemá pevné základy.

 

Takto nie!!!