výrub stromov, výrub stromu výrub stromov, výrub stromu výrub stromov, výrub stromu

Výrub aj v najťažších podmienkach

Do uzavretého kruhu života prírody patrí aj skon stromu. Do dlhodobo plánovanej starostlivosti o stromy musí byť teda začlenený aj výrub jedincov na to súcich, frézovanie pňov a následná náhradná výsadba.

Ideálny stav stromového porastu obsahuje jedince všetkých vekových i váhových kategórií.

Výrub stromov by mal byť prenechaný špecialistom lebo : - výrub je riziková činnosť a len vďaka dobrému know how je možné predísť úrazom - pri výrube musia byť okolité stromy, kry, budovy, vedenia ...100%ne chránené, čo často vyžaduje komplikované zlaňovanie - výrub stromov vyžaduje dobré technické vybavenie : píly, laná, kladky, plošiny, frézy, odvozové kapacity...