výsadba stromov, výsadba stromu výsadba stromov, výsadba stromu výsadba stromov, výsadba stromu
výsadba stromov, výsadba stromu výsadba stromov, výsadba stromuvýsadba stromov, výsadba stromu
výsadba stromov, výsadba stromu
výsadba stromov, výsadba stromu

Výsadba stromov

Starostlivosť o stromy začína výsadbou vhodného druhu na vhodné miesto. Rozmanitosť našich stromov nerobí tento výber najľahším. Práve v mestskom prostredí sa podmienky silne líšia od stromom prirodzeným, čiže lesu. Na jednej strane majú rôzne druhy rôzne nároky na stanovisko a miesto pre rast, na strane druhej kladieme my ľudia nemalé nároky na ne.

Ak ste sa rozhodli zasadiť strom, musíte mať jasno v tom, čo od neho na danom mieste očakávate a čo nie.

Pýtate sa sami seba ?

• Aký má, či môže byť veľký ?
• Opadavý či stálezelený ?
• Je jeho tieň žiadúci?
Má chrániť pred nežiadúcimi pohľadmi ?
• Má mať plody ? Dekoratívne kvety ? Oboje ?

Možno by mal slúžiť deťom na lozenie, alebo skrášľovať park svojou majestátnosťou. Často očakávame od stromu všetko toto, prípadne viac... Teraz je dôležité sa spýtať : Ponúka stanovisko mladému stromu podmienky na to, aby sa mohol vyvynúť do krásy a funkcie, ktorú od neho čakáme ? Tieto a iné otázky by ste mali vedieť zodpovedať pred tým, ako sa rozhodnete pre ten či onen strom.

Starostlivosť o mladé stromy, výchovný rez.

Opatrenia na mladých stromoch pre dosiahnutie požadovanej funkcie stromu a tomu zodpovedajúcej koruny. Predídenie vývojovým chybám, prípadne ich skorá korekcia..

výsadba stromov, výsadba stromu výsadba stromov, výsadba stromu
výsadba stromov, výsadba stromu výsadba stromov, výsadba stromu
výsadba stromov, výsadba stromu výsadba stromov, výsadba stromu
výsadba stromov, výsadba stromu výsadba stromov, výsadba stromu výsadba stromov, výsadba stromu
výsadba stromov, výsadba stromu
výsadba stromov, výsadba stromu výsadba stromov, výsadba stromu
výsadba stromov, výsadba stromu
výsadba stromov, výsadba stromu
výsadba stromov, výsadba stromu
výsadba stromov, výsadba stromu